• Гърция
  • Испания
  • България
  • Турция

Швейцария

Швейцария

Швейцария (официално наименование Конфедерация Швейцария) е малка вътрешноконтинентална конфедерация от 26 кантона в Централна Европа. Латинското наименование на страната е Confoederatio Helvetica. От това име идва съкращението на швейцарската валута, както и кодът на страната по ISO (също и означението на швейцарския интернет-домейн) - CH. Върху пощенските марки също се използва латинското название Helvetia. Площта ѝ е 41 749 км², от които 39 996 км² суша и 1 753 км² водна площ. Тя граничи с Германия на север, Франция на запад, Италия на юг, Австрия и Лихтенщайн на изток.
Швейцария от много отдавна държи на своя неутралитет, като не е участвала в международни конфликти от 1815 г. На територията ѝ са разположени седалищата на редица международни организации, включително Червения кръст, Световната търговска организация и ФИФА. Столицата на страната е Берн, а други големи градове с икономическо и културно значение са Цюрих, Женева и Базел.
Със сравнително малко население от 7,8 милиона души, Швейцария има една от най-силните икономики в Европа и номинален брутен вътрешен продукт на човек от $ 67 384,[1] както и един от най-големите положителни външнотърговски баланси. Цюрих и Женева се нареждат съответно на второ и трето място от всички градове в света по качество на живот.[3]
Населението на страната има три основни етнолингвистични групи — италианска, френска и немска, както и ретороманско говорещо население. В този смисъл швейцарците нямат единна национална идентичност, а са група от народи, споделящи обща история и ценности като федерализма, неутралитетът и директната демокрация,[4] както и приспособеността към алпийската природа.[5] По традиция Швейцария се счита за основана на 1 август 1291 година; на тази дата е и националният празник на страната.

Няма добавени продукти в тази категория.
Powered By OpenCart
Туристическа агенция - Савов © 2019